Aansprakelijkheid aanrijdingen

ansprakelijkheid aanrijdingenHoe is de aansprakelijkheid bij aanrijdingen geregeld? Veel slachtoffers van verkeersongevallen vragen zich dit af. Als regel geldt dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij een ander aansprakelijk is. Als u iemand anders aansprakelijk stellen kunt voor het ongeval (en dus voor uw letselschade), kunt u van die partij een schadevergoeding vorderen. Voordat u uw letselschade claimen kunt, moet de tegenpartij wel eerst zijn of haar aansprakelijkheid erkennen. Dit vormt vaak een probleem. Het is daarom altijd verstandig onze letselschade specialisten in te schakelen voor deskundige juridische hulp.

Vragen rondom aansprakelijkheid bij aanrijdingen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Aansprakelijkheid aanrijding niet altijd gelijk

Aanrijdingen gebeuren helaas elke dag. Het is dan ook niet zo vreemd dat aansprakelijkheid bij aanrijdingen een dagelijks terugkerend vraagstuk is. Niet alle verkeersdeelnemers zijn voor de wet gelijk als het gaat om hun aansprakelijkheid bij een verkeersongeval. Er is namelijk een verschil tussen zwakke en sterke verkeersdeelnemers. Dit is geregeld in de Wegenverkeerswet.

  • Zwakke verkeersdeelnemers zijn ongemotoriseerde, kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsers. Ook elektrische fietsers en scootmobielen vallen onder deze groep.
  • Sterke verkeersdeelnemers zijn gemotoriseerde verkeersdeelnemers, zoals auto’s, motoren, scooters, brommers, vrachtwagens, tractoren, trams, bussen, taxi’s, metro’s en treinen.

Het verschil tussen zwakke en sterke verkeersdeelnemers betekent ook dat er een verschil is tussen de aansprakelijkheid bij aanrijdingen. De ene groep is bij een aanrijding meer aansprakelijk dan de andere. De mate van aansprakelijkheid wordt mede bepaald door de mate van kwetsbaarheid. Zo is het aansprakelijkheidsniveau bij botsingen tussen auto’s en andere auto’s of gemotoriseerde voertuigen anders dan de aansprakelijkheid bij aanrijdingen tussen auto’s en fietsers of voetgangers. We zullen de verschillen toelichten.

Aansprakelijkheid aanrijdingen gemotoriseerde voertuigen

De aansprakelijkheid bij aanrijdingen waarbij alleen gemotoriseerde voertuigen betrokken zijn, ligt bij degene die een verkeersfout heeft gemaakt. Rijdt u met uw auto door rood en komt u daarbij in botsing met een auto die door groen reed, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het ongeval en alle schade die daaruit voortvloeit. Verleent een andere automobilist u geen voorrang, bijvoorbeeld als u van rechts komt, en ontstaat een aanrijding? Dan is de ander aansprakelijk voor de botsing en zal deze partij uw letselschade moeten vergoeden. Een letselschade expert helpt u bij het aansprakelijk stellen.

Aansprakelijkheid aanrijdingen van achteren

De aansprakelijkheid bij aanrijdingen van achteren, de zogeheten kop-staartbotsingen, is vrij eenvoudig uit te leggen. Bij dit soort ongevallen is vrijwel altijd de achterop rijder aansprakelijk, omdat deze voldoende afstand had moeten houden. De Wegenverkeerswet is duidelijk over dit soort aanrijdingen. Hierin staat vermeld dat een bestuurder in staat moet zijn om zijn voertuig binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien (en deze vrij is) tot stilstand te brengen. Alleen als zijn voorligger zonder enige reden plotseling remt, is de regel niet van toepassing.

Aansprakelijkheid aanrijdingen auto met fietser

Bij een botsing tussen een auto met een fietser is er sprake van een aanrijding tussen een sterke en zwakke verkeersdeelnemer. De Wegenverkeerswet zegt dan dat de automobilist altijd voor minimaal 50% aansprakelijk voor de aanrijding is. Fietsers genieten extra wettelijk bescherming omdat zij kwetsbaarder zijn dan gemotoriseerd verkeer. Ook wanneer de fietser zelf een verkeersfout heeft gemaakt, is de automobilist nog steeds voor minimaal de helft aansprakelijk, eenvoudigweg omdat een automobilist bij een fietser beter op moet passen. De aansprakelijkheid bij aanrijdingen tussen auto’s en fietsers vervalt als er sprake is van overmacht bij de automobilist en/of opzet door de fietser.

Aansprakelijkheid aanrijdingen met kinderen jonger dan veertien jaar

De aansprakelijkheid bij aanrijdingen met kinderen jonger dan veertien jaar gaat nog een stapje verder. Wanneer een automobilist een zwakke verkeersdeelnemer (voetganger of fietser) aanrijdt en deze blijkt jonger dan veertien jaar te zijn, is de automobilist 100% aansprakelijk. Dit geldt ook als de automobilist niets valt te verwijten. Alleen als de bestuurder van de auto kan aantonen dat het kind de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt, vervalt aansprakelijkheid. Dit komt echter zeer zelden voor.

Aansprakelijkheid aanrijdingen fietsers met voetgangers en/of andere fietsers

Wanneer een fietser in botsing komt met een voetganger of een andere fietser, dan is er sprake van een aanrijding tussen twee zwakke verkeersdeelnemers. Voor aansprakelijkheid bij dit soort aanrijdingen zijn de ‘normale’ verkeersregels van toepassing. Dit betekent dat wordt gekeken naar degene die een verkeersfout heeft gemaakt. Deze is dan schuldig en heeft de verplichting de letselschade te vergoeden. Deze letselschade wordt meestal door de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) afgehandeld. Is de veroorzaker niet verzekerd? Dan zal hij/zij zelf de schade moeten betalen. Laat een letselschade specialist u helpen bij het claimen van uw schade.

Aansprakelijk stellen? Ons letselschadebureau helpt kosteloos

Bent u betrokken geraakt bij een aanrijding in Eindhoven of omgeving en is een ander schuldig? Schakelt u dan de hulp in van onze ervaren letselschade specialisten. Zodra iemand anders verantwoordelijk is voor het ongeval en uw letselschade, kost onze juridische bijstand u niets. Wij claimen uw letselschade en smartengeld. Onze kosten vormen namelijk een onderdeel van de totale letselschade vergoeding. De tegenpartij moet ons honorarium ook vergoeden.

Wilt u eerst informatie over aansprakelijkheid bij aanrijdingen in Eindhoven? Wij adviseren u geheel vrijblijvend!