Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen

bedrijfsongevallen aansprakelijkheidHoe zit het met de aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen? De werkgever kan aansprakelijk voor ongevallen op het werk zijn, aangezien werkgevers een zorgplicht hebben en moeten zorg dragen voor uw veiligheid. Heeft u tijdens werktijd een ongeval gehad en als gevolg hiervan letsel opgelopen? Dan is het niet meer dan logisch dat u de letselschade vergoed wilt krijgen. De aansprakelijkheid van uw werkgever wordt op basis van de zorgplicht beoordeeld. Is deze geschonden, dan moet de werkgever uw letselschade vergoeden. U zult dan uw werkgever aansprakelijk moeten stellen, wat in de praktijk vaak geen gemakkelijke opgave is. Veel werknemers zijn huiverig voor het aansprakelijk stellen van hun werkgever, omdat ze vrezen voor boze gezichten en hun baan.

Onze letselschade specialisten kunnen u hierbij van dienst zijn. Zij handelen uw schadeclaim af én zorgen ervoor dat de goede relatie tussen u en uw baas niet zal verslechteren. Neem dus vandaag nog contact met ons op. Wij vertellen u alles over aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen.

Zorgplicht werkgever

De aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen ligt al snel bij de werkgever. Deze heeft namelijk een zorgplicht, die ver reikt. Zo moet de werkgever voor een veilige werkomgeving zorgen. Dit betekent dat hij er alles aan moet doen om onveilige situaties die kunnen leiden tot bedrijfsongevallen, te voorkomen. Het beschikbaar stellen van werkkleding, schoenen en andere beschermingsmiddelen valt hieronder, maar ook het geven van instructies, het opstellen van veiligheidsregels en het houden van toezicht op deze regels vallen onder de zorgplicht.

Daarnaast heeft de werkgever een verplichting ten aanzien van wet- en regelgeving op het gebied van de arbeidstijdenwet en de CAO. Wanneer de werkgever te veel van zijn werknemers vraagt, hen laat werken zonder instructies of met ondeugdelijk materieel en er gebeuren ongelukken met letselschade, dan is de werkgever tekortgeschoten en ligt aansprakelijkheid voor deze bedrijfsongevallen bij hem.

Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen altijd bij werkgever?

De aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen ligt in beginsel dus vaak bij de werkgever. De zorgplicht is gaat immers met zeer strenge regelgeving gepaard. De werkgever kan alleen aan aansprakelijkheid ontkomen als hij:

  • Bewijst dat de werknemer bewust roekeloos of opzettelijk heeft gehandeld.
  • Bewijst dat hij alle redelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen.

In beide gevallen dient de werkgever met bewijzen te komen. Het handelen van de werknemer wordt tijdens het aansprakelijkheidsonderzoek wel beoordeeld, maar opzet of bewuste roekeloosheid is eigenlijk zelden aantoonbaar.

Bedrijfsongevallen door vallen of uitglijden

Veel voorkomende ongevallen tijdens werktijd zijn valpartijen van ladders en steigers. Ook uitglijden op natte vloeren komt regelmatig voor. De werkgever moet er alles aan doen om te voorkomen dat zijn werknemers uitglijden en/of kunnen vallen. Ook hier behoren duidelijke instructies, toezicht houden, veiligheidsmaatregelen en beschermmiddelen onder de zorgplicht.

Aansprakelijkheid bedrijfsongevallen met heftruck

Naarmate het werk gevaarlijker is, wordt ook de zorgplicht van de werkgever strenger gehanteerd. Het werken met een heftruck is hier een voorbeeld van. Een ongeval met heftruck kan leiden tot ernstig letsel. Het is dan ook aan de werkgever om te zorgen voor goede beschermmiddelen en duidelijke instructies.

Wie is aansprakelijk bij verkeersongevallen tijdens werktijd?

De werkgever is eveneens aansprakelijk voor letselschade als gevolg van verkeersongevallen tijdens werktijd. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer met de eigen auto op pad is of rijdt met een auto van de zaak. Ook wanneer het ongeval door eigen schuld is veroorzaakt, ligt de aansprakelijkheid voor deze bedrijfsongevallen bij de werkgever. Een goede verzekering afsluiten voor dit soort ongelukken behoort gezien de aansprakelijkheid bedrijfsongevallen namelijk tot ‘goed werkgeverschap’.

Werkgever aansprakelijk stellen en schade claimen

Heeft u onder werktijd een ongeluk gehad en als gevolg hiervan letselschade opgelopen? De aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen ligt vaak bij de werkgever. Wilt u dus uw schade vergoed krijgen, dan zult u uw werkgever aansprakelijk moeten stellen. Wij weten dat dit lastig kan zijn, maar gelukkig kunnen wij u vertellen dat vrijwel alle werkgevers in Nederland verzekerd zijn tegen bedrijfsongevallen. Het is dus niet uw baas, maar diens verzekeringsmaatschappij die uw letselschade moet betalen.

Kosteloze juridische hulp bij aansprakelijkheid bedrijfsongevallen

Bent u betrokken geraakt bij een arbeidsongeval? Schakel de expertise van ons letselschadebureau in. Zoals gezegd is de kans groot dat de aansprakelijkheid bij uw werkgever ligt. Indien een ander aansprakelijk voor uw schade is, kost onze juridische bijstand u niets. Onze kosten vormen onderdeel van de totale letselschade vergoeding en worden door de aansprakelijke tegenpartij betaald, in dit geval de verzekeraar van uw werkgever.

Nu u weet dat uw baas vrijwel altijd goed verzekerd is tegen arbeidsongevallen en onze juridische hulp kosteloos is, hoeft u niet meer te twijfelen om contact met ons op te nemen. Wij zetten uw letselschadezaak graag voor u in gang en handelen alles in goede harmonie met uw werkgever af.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen of het claimen van schade? Wij informeren u graag. Desgewenst komen wij ook bij u thuis in Eindhoven.