Over letselschade

U lijdt letselschade als uw schade wordt veroorzaakt door een ongeval waarbij u letsel hebt opgelopen en iemand anders hiervoor aansprakelijk is.

Natuurlijk wilt u uw letselschade verhalen op de verantwoordelijke partij. Gelukkig hebben de meeste particulieren en bedrijven in ons land een WA-verzekering. Er zijn wel een paar voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor schadevergoeding.

Toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad

Een van die voorwaarden is dat er sprake moet zijn van een ‘toerekenbare tekortkoming’ of van een ‘onrechtmatige daad’. Wat is het verschil tussen die twee?

Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als twee partijen een overeenkomst hebben en de ene partij komt zijn verplichting uit de overeenkomst niet na, niet goed na of niet op tijd na. Denk bijvoorbeeld aan een werkgever. Die moet ervoor zorgen dat de werknemer kan werken in een veilige omgeving. Zorgt hij hier niet voor en ontstaat daardoor een ongeval, dan schiet hij toerekenbaar tekort in het nakomen van zijn verplichtingen die volgen uit de arbeidsovereenkomst. De werkgever is dan aansprakelijk voor de letselschade die de werknemer door het bedrijfsongeval heeft opgelopen.

We spreken van een onrechtmatige daad als er geen overeenkomst is tussen partijen en de ene partij heeft verwijtbaar onrechtmatig gehandeld jegens de andere partij. Wilt u de tegenpartij aansprakelijk kunnen stellen, dan moet door de onrechtmatige daad schade zijn ontstaan. Bovendien moet u kunnen aantonen dat de schade is veroorzaakt door de onrechtmatige daad (er moet sprake zijn van een causaal verband). Wilt u iemand aansprakelijk stellen voor schade door een verkeersongeval, dan gebeurt dat bijna altijd op basis van onrechtmatige daad.

Risicoaansprakelijkheid

Soms kan een tegenpartij aansprakelijk worden gesteld zonder dat die partij schuld heeft.Risicoaansprakelijkheid kan al voldoende zijn voor een verzoek om schadevergoeding. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ouders van kinderen tot 14 jaar. Als die kinderen schade toebrengen aan een ander, worden de ouders daarvoor aansprakelijk gehouden. Risicoaansprakelijkheid geldt ook voor bezitters van dieren. Als een dier (letsel)schade veroorzaakt, wordt de eigenaar van het dier daarvoor aansprakelijk gesteld.

Wie stelt, moet bewijzen

Als u stelt dat u door schuld van een ander letselschade hebt geleden, moet u dit bewijzen. Die regel is vastgelegd in het Nederlandse recht. Soms is het lastig om schuld aan te tonen. Bijvoorbeeld als het ongeval al wat langer geleden plaatsvond. Daar hebt u een letselschadespecialist bij nodig. Bij B&O Letselschade werken alleen letselschadejuristen en letselschade-experts met meer dan 15 jaar ervaring. We beoordelen graag of u kans maakt op schadevergoeding.