Smartengeld na een aanrijding

smartengeld na een aanrijdingDoor een aanrijding hebt u verwondingen opgelopen. De aanrijding is door een ander veroorzaakt. Deze zogeheten tegenpartij dient dan niet alleen uw materiële schade te vergoeden, ook uw immateriële schade dient gecompenseerd te worden. Smartengeld is schadevergoeding voor immateriële schade, dat kan bestaan uit door het ongeval veroorzaakte psychische problemen, pijnklachten en bijvoorbeeld verdriet door zichtbare verminkingen.

Smartengeld claimen na een aanrijding: informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Omvang letselschade

Slachtoffers van een aanrijding hebben recht op vergoeding van al hun schade. Uw auto is beschadigd, uw fiets of scooter ligt in de kreukels, persoonlijke eigendommen zijn kapot. U kunt tijdelijk of langdurig niet werken en u loopt daardoor inkomen mis. Al deze schadeposten vallen onder uw materiële schade. Bewijzen kan aan de hand van facturen en inkomensoverzichten. We spreken van ‘letselschade’ als u door een ongeval lichamelijk letsel heeft opgelopen. Naast bovenvermelde vormen van materiele schade, ontstaat er bij letsel ook vaak immateriële schade.

Wanneer krijg ik dan smartengeld?

Materiële schade is zichtbare en aantoonbare schade, zoals kosten voor reparaties, hulp in de huishouding en inkomstenverlies. Immateriële schade is niet zichtbare of eenvoudig in geld uit te drukken schade. Denk aan psychische klachten zoals een depressie of een angststoornis. U kunt niet meer slapen, u heeft last van chronische of langdurige pijnklachten, u ervaart beperkingen in het dagelijks leven, bij het uitvoeren van uw hobby. Uw werk, uw sociale leven en uw relaties lijden hieronder. Misschien moet u langdurig revalideren om weer zelfstandig te kunnen functioneren en mogelijk blijft u zelfs de rest van uw leven afhankelijk van anderen. Voor dit psychisch en lichamelijk leed kunt u bij de tegenpartij smartengeld na een aanrijding claimen.

Hoe claim ik smartengeld na een aanrijding?

Om smartengeld na een aanrijding te claimen, is het van belang dat u er direct na het ongeval voor zorgt dat u een medisch dossier opbouwt. U heeft lichamelijk letsel, u zult dus hoogstwaarschijnlijk hoe dan ook naar een arts, ziekenhuis of behandelaar moeten. Ook als u hier niet direct de noodzaak van ziet, omdat uw letsel gering lijkt, raden wij u aan toch uw huisarts te bezoeken. Bij sommige letsels, bijvoorbeeld bij whiplash, kan het gebeuren dat klachten in de loop der tijd verergeren. Om aan te tonen dat uw klachten voortkomen uit de aanrijding, zal worden gevraagd om een verklaring van de huisarts. Hebt u dit niet, dan kan een verzekeraar zeggen dat uw klachten ook later kunnen zijn ontstaan en aan u vragen om aan te tonen dat dit niet zo is.

Wat doet een letselschade-deskundige?

Een letselschade-deskundige voert de juridische discussies met de tegenpartij en helpt bij het inventariseren en claimen van uw letselschade. Indien een ander de aanrijding heeft veroorzaakt, kost de hulp van een letselschade-deskundige u niets.

Hoeveel smartengeld krijg ik?

Als u eenmaal weet dat u smartengeld kunt claimen, bent u natuurlijk benieuwd hoeveel smartengeld u kunt krijgen. De hoogte van smartengeld volledig afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Wel kunnen wij u een eerste indicatie geven als wij alle omstandigheden kennen. Bij het bepalen van de juiste smartengeldvergoeding dienen verschillende factoren in ogenschouw te worden gehouden. Het gaat om de aard en ernst van het letsel en de impact die dit heeft. Hiervoor zijn onder meer gegevens van professionals nodig, zoals een arts en psycholoog. Letselschadespecialisten gebruiken de smartengeldgids hiervoor als leidraad. Hierin staan gerechtelijke uitspraken over smartengeldvergoedingen. De zaak die het meest overeenkomt met uw situatie wordt als uitgangspunt genomen.

Wanneer krijg ik smartengeld uitgekeerd?

Smartengeld kan pas worden bepaald en uitgekeerd wanneer er sprake is van wat een medische eindsituatie wordt genoemd. Dat betekent dat een arts u ‘genezen’ verklaart of stelt er blijvende beperkingen zullen zijn. Bij een medische eindsituatie is pas de werkelijke impact van het ongeval duidelijk. Chronische of blijvende klachten bepalen mede de hoogte van uw smartengeld, vandaar dat uw smartengeld niet eerder te bepalen is. Een revalidatieproces kan echter geruime tijd in beslag nemen. Kunt u dan tot er sprake is van een medische eindsituatie geen enkele vorm van financiële tegemoetkoming verwachten? Nee, er worden bij wijze van voorschot al wel vergoedingen uitgekeerd. We vertellen u hier graag persoonlijk meer over.

Smartengeld nabestaanden

Bij ernstige aanrijdingen komt het slachtoffer soms helaas te overlijden. Nabestaanden vragen zich dan af of zij recht hebben op het smartengeld, aangezien ook zij te maken krijgen met psychisch leed als gevolg van de aanrijding. Helaas is het in ons land zo geregeld dat nabestaanden geen recht hebben op smartengeld. Zij kunnen in sommige gevallen wel zogenoemde shockschade claimen. Shockschade, ook wel confrontatieschade genoemd, ontstaat bijvoorbeeld bij acute stress. Hiervan kan sprake zijn wanneer iemand direct wordt geconfronteerd ernstige gevolgen van een aanrijding voor een dierbare. Om shockschade te kunnen claimen, moet wel aan meer voorwaarden worden voldaan.

Wat kost een letselschade-deskundige mij?

U heeft letselschade opgelopen wilt naast schadevergoeding voor uw materiële schade ook smartengeld na een aanrijding? Onze letselschade-deskundigen staan voor u klaar om u bij dit proces te ondersteunen. Onze juridische bijstand kost u niets, aangezien de aansprakelijke partij ook uw juridische kosten dient te betalen. Neemt u vandaag nog contact op voor een eerste, vrijblijvend advies? Wij werken landelijk en komen ook bij u thuis in Eindhoven indien u dit wenst.