Hoe veel smartengeld kunt u krijgen?

Hoeveel smartengeld u kunt krijgen, hangt af van de ernst van uw letsel en van de gevolgen van het letsel voor uw persoonlijke situatie. Als uw letsel blijvend van aard is en u hindert in uw dagelijks leven, hebt u recht op meer smartengeld. Wat ook bepalend is voor de hoogte van het smartengeld zijn bijvoorbeeld operaties die u hebt moeten ondergaan, de pijn die u hebt gehad of littekens die u overhoudt aan het ongeval. Ook geestelijk letsel kan recht geven op smartengeld.

Terug naar het overzicht