Onze werkwijze

U was betrokken bij een ongeval en hebt daarbij letselschade opgelopen. Hier leest u welke stappen wij doorlopen bij het berekenen en claimen van uw letselschade.

1. Snel advies bij letselschade

U hebt letselschade opgelopen en een ander heeft daar schuld aan. Om te bekijken of u uw letselschade op de verantwoordelijke partij kunt verhalen belt u B&O Letselschade op 085-8771774. U kunt ook het contactformulier invullen. Vervolgens zal een van onze letselschadejuristen uw situatie beoordelen. Na deze eerste beoordeling nemen we contact met u op om de mogelijkheden te bespreken. Op basis van dit gesprek kunt u beslissen of u onze hulp wilt inschakelen.

2. Letselschadespecialist bezoekt u thuis in Eindhoven

Om kennis met u te maken, komen we graag persoonlijk bij u langs. Pas daarna gaan we verder met uw zaak. Vindt u telefonisch contact prettiger, dan kan dat natuurlijk ook. We bespreken hoe het ongeval heeft plaatsgevonden, hoe groot uw letselschade is en hoe wij uw letselschadezaak verder gaan behandelen. Wij maken een verslag van dit gesprek met daarin alle relevante informatie overzichtelijk op een rij. Uiteraard stuurt de letselschadejurist u dit verslag ter controle toe.

3. Aansprakelijkstelling en voorschot letselschade

Nadat we met elkaar hebben kennisgemaakt stellen we de tegenpartij aansprakelijk. Daarbij vragen we hen om een voorschot op uw letselschadevergoeding, zodat u niet in de financiële problemen komt.

4. Het medische traject

Als u schadevergoeding eist, moet u aantonen dat het ongeval de oorzaak is van uw letsel. U moet ook aantonen waaruit uw letsel precies bestaat. Om dit duidelijk te krijgen werken wij samen met een medisch adviseur. Deze arts verzamelt en beoordeelt alle medische gegevens die betrekking hebben op het ongeval. De arts bespreekt zijn bevindingen met de letselschadespecialist van ons kantoor. Die kan dan op basis van het medisch advies uw dossier verder behandelen. De medisch adviseur heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Letselschade is meer dan het letsel, uw fysieke schade. Op de pagina schadeposten vindt u wat er allemaal voor vergoeding in aanmerking komt. Het is in ieder geval belangrijk dat u vanaf het begin schriftelijk al uw kosten bijhoudt! Bewaar bonnen van uw uitgaven en noteer wanneer u naar de arts, therapeut en dergelijke bent geweest. Onze letselschadejurist berekent ook wat uw letselschade is door gemiste inkomsten, of bijvoorbeeld door het niet kunnen afmaken van een opleiding.

5. Afwikkeling van uw letselschadezaak

Het kan lang duren tot uw letselschadezaak definitief is afgewikkeld. Met de definitieve afhandeling kan namelijk pas worden begonnen als u bent genezen of als duidelijk is wat de gevolgen van het ongeval zullen zijn voor de rest van uw leven. Onze letselschadejuristen en letselschade-experts berekenen wat uw huidige en toekomstige schade is en claimen dit bedrag bij de aansprakelijke partij. Hebben we overeenstemming bereikt met de tegenpartij, dan maken we daarvan een vaststellingsovereenkomst op. Als u het eens bent met deze overeenkomst, ondertekent u. Daarna krijgt u de volledige schadevergoeding uitgekeerd.